Control anual de captures de morrut roig en una trampa PICUSAN

El següent gràfic representa les captures de Morrut Roig (Rhynchophorus ferrugineus), en una trampa PICUSAN situada a Montserrat (València). S’han controlat les captures des de l’any 2013 fins a l’actualitat (juny 2018). La parcel·la on està ubicada la trampa PICUSAN té: – 4 palmeres grans a uns 12 metres de la trampa. -3 mitjanes a…